Röntgen

Med vår nya digitalröntgen kan vi ställa exakta diagnoser på t.ex. skelettförändringar som frakturer, fissurer, artroser och tumörer.

Med kontraströntgen får vi möjlighet att se förändringar i mag-tarmkanalen och urinvägarna som främmande kroppar och urinstenar.

Vi utför höftleds- och armbågsröntgen och skickar bilderna digitalt till SKK.

Röntgen är ett värdefullt redskap för att upptäcka lung- och hjärtförändringar, mjukdelstumörer, livmoderförstoring och vid dräktighetsundersökningar.