Stordjur


horse_sto_fol_02

Häst

Våra tjänster:

 • Besiktning, id-märkning, vaccination
 • Avmaskning
 • Kastration av hingst
 • Immunmodelering
 • Avlivning

Behandling av:

 • Hältor
 • Kolik
 • Sårskador
 • Sjukdomar i skelett och muskler
 • Allergier och hudproblem
 • Fruktsamhetsstörningar
 • Infektioner


Schweiz -08 055

Nötkreatur

Våra tjänster:

 • Besättningsrådgivning och förebyggande hälsovård för: Juverhälsa, fruktsamhet, klövhälsa, kalvhälsa
 • SELMA-odling (bakterier i mjölk).
 • Kastration och avhorning av tjurkalvar
 • Dräktighetsundersökning
 • Vaccinationer

Behandling av:

 • Alla vanligt förekommande sjukdomar hos nötkreatur
 • Förlossningsproblem
 • Sårskador