Integrativ veterinärmedicin

Integrativ veterinärmedicin betyder att även andra behandlingsformer än gängse skolmedicin används som komplement.

Det vi ser hos ett sjukt djur är ibland bara toppen av ett isberg. Det kan finnas underliggande orsaker som har försvagat organismen och gjort den mer mottaglig för sjukdom.

Ibland handlar det om ärftliga anlag men även fel näring, dåliga rutiner under uppfödningen eller traumatiska händelser kan spela in. Orsaken till en sjukdom vi ser idag kan ibland ligga långt tillbaka utan att vi tänker på den.

 

Om ett djur t.ex. får infektioner gång på gång räcker det inte att eliminera bakterier med hjälp av antibiotika utan det är även viktigt att göra något åt obalansen i organismen som gjort den så känslig.

Här kan andra behandlingsformer som fytoterapi, beteendeterapi mm. få en uppgift. Målsättningen är att stärka psyket och de organfunktioner som är i obalans.

Ägaren har här en viktig roll i att stödja djuret och behöver ibland själv ändra på vissa rutiner som varit ogynnsamma.