Policy

Min ambition är att Du som kund skall känna Dig förstådd med de problem eller frågor som rör Ditt djur. Jag avsätter därför minst en halvtimma för varje besök. Djuren ska hinna slappna av och vänja sig vid den ovana omgivningen utan att hamna i stress.

Du får träffa samma veterinär varje gång – en förutsättning för en långvarig, förtroendefull relation till ditt djur!

Alla behandlingar skall bygga på en tydlig diagnos, vilket ofta kräver provtagningar eller speciell diagnostik av något slag. Ibland kan det även vara nödvändigt att remittera vidare till någon specialist med den kompetens som krävs.

Jag arbetar helst med ett långsiktigt helhetsperspektiv, vilket betyder att jag också vill komma åt underliggande faktorer som har lett till den aktuella sjukdomen.  Därför använder jag mig även av komplementära behandlingsformer som kan stärka djurets egen förmåga att övervinna sjukdom.

Återbesök och uppföljning är önskvärda. Jag är restriktiv vad gäller användning av antibiotika och andra starka syntetiska läkemedel. Men det är alltid det individuella fallet som bestämmer val av terapiform. Målet är ett snabbt, skonsamt och varaktigt tillfrisknande och inte bara symtombehandling.

Prissättningen kan skilja sig från andra veterinärklinikers och anpassad så att den verksamhet jag bedriver kan gå runt, med de medarbetare som arbetar här och de hjälpmedel jag har investerad i. Du kan säkert hitta enskilda åtgärder som någon annan utför billigare och andra som är dyrare.

Tänk på att förutsättningarna kan vara olika och att alla veterinärer uppskattar trogna kunder! Avbokningar måste ske senast samma dag under telefontiden!